Ceník apartmán 3
Odpovídající ceny bez skrytých poplatků

Ceny vedlejší sezona

1. 4. - 16. 6. a 10. 9. - 18. 12.

Cena za apartmán 2 noci.................1 200 Kč

Cena za apartmán 3 noci.................1 800 Kč

Cena za apartmán 4 noci.................2 400 Kč

Cena za apartmán 5 nocí................3 000 Kč

Cena za apartmán 6 nocí................3 600 Kč

Cena za apartmán 7 nocí................4 200 Kč

(Cena při obsazení 2 osobami = 300 Kč za osobu/noc)

Ceny hlavní sezona

17. 6. - 9. 9. a 19. 12. - 31. 3.

Cena za apartmán 2 noci.................1 480 Kč

Cena za apartmán 3 noci.................2 220 Kč

Cena za apartmán 4 noci.................2 960 Kč

Cena za apartmán 5 nocí.................3 700 Kč

Cena za apartmán 6 nocí.................4 440 Kč

Cena za apartmán 7 nocí..................5 180 Kč

(Cena při obsazení 4 osobami = 370 Kč za osobu/noc)

V cenách jsou zahrnuty veškeré ostatní poplatky: místní poplatek za rekreační pobyt 15 Kč/osoba/den, náklady na energie, wi-fi připojení k internetu, ložní prádlo, ručníky, toaletní papír, mýdlo, pytle do odpadkového koše, utěrky, houbička a mycí prostředek na nádobí.

Pro rezervaci ubytování je nutné složit 50% zálohy do 5 dnů od našeho potvrzení termínu emailem, zbývající částku je nutné uhradit 15 dní před nástupem na ubytování.

Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.

Ceny jsou konečné a platí se předem, převodem na náš účet, č.ú. 670100-2203873572/6210.

Ubytovat se lze od 16.00 do 19.00 hodin, uvolnit pokoje je potřeba nejpozději do 10.00 hodin.

Storno pobytu:

- do 30 dnů od předpokládaného nástupu - vracíme obdrženou platbu za pobyt,
- do 21 dnů od předpokládaného nástupu - vracíme 75% z obdržené platby za pobyt,
- do 14 dnů od předpokládaného nástupu - vracíme 50% z obdržené platby za pobyt,
- do 7 dnů od předpokládaného nástupu - vracíme 25% z obdržené platby za pobyt,
- od 0 - 6 dnů - platbu za pobyt nevracíme.

Zruší-li klient pobyt nebo část pobytu po příjezdu nebo během pobytu, účtují se mu storno poplatky ve výši 100% z hodnoty objednaných služeb, nepodaří-li se ubytovateli obsadit uvolněný pokoj. (Dle Občanského zákoníku, §759 - újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit. Ubytovatel tedy má nárok na náhradu ušlého zisku za dny, ve které v důsledku vašeho zrušení rezervace daný pokoj neobsadil. Dny, kdy pokoj byl již obsazen někým jiným, náhradě nepodléhají. Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy).

Písemným potvrzením rezervace a případnou úhradou ceny pobytu klient stvrzuje, že byl s těmito storno podmínkami obeznámen a respektuje je.

Zrušení pobytu je možné pouze písemně či e-mailem. Stornovací podmínky viz storno pobytu.